top of page

BEHANDLING AV MUSKELTERAPI

Er du plaget av:

   Hodepine og migrene
     Nakke- og skuldersmerter

Ryggsmerter
      Smerter i armer og ben

Felles for disse plagene er at smerte oppstår når et område i kroppen ikke fungerer slik som det skal. Vi kaller det dysfunksjon. Dysfunksjoner kan oppstå akutt eller over tid.

 

Min jobb er å forstå årsaken(e) til akkurat din smerte. Jeg undersøker samspillet mellom muskler, muskelhinner og ledd og som regel skal det ikke så mye til for å få bort muskelknuter/-spenninger slik at funksjonen blir normal og smertene forsvinner.

 

I tillegg benytter jeg meg ofte av en behandlingsteknikk kalt Intramuskulær stimulering (IMS) der jeg kan løse opp spenninger i muskulaturen ved hjelp av akupunkturnåler. IMS er kun et verktøy for at muskelen skal slippe raskt, så det å oppnå et bra resultat er helt avhengig av å forstå hva akkurat din smerte kommer av, for så å behandle med millimeterpresisjon. 

Noen mennesker har en hverdag med mye stress, bekymring og uro. Dette gjør at kroppen produserer stresshormoner som igjen øker spenningsnivået i muskulaturen og kan forårsake smerte. 

Dersom det er tilfelle for deg vil det være lettere å oppnå et tilfredsstillende resultat ved at du blir kjent med egne mekanismer gjennom samtale. 

BESTILL TIME
I DAG

IMS.jpg
bottom of page